Lempäälän asemakorttelit

Avaa slideshow

Sijainti:
Lempäälä
Tilaaja:
Lempäälän kunta
Kategoria:
Viitesuunnitelma
Laajuus:
44,600m²
Vuosi:
2017
Tila:
Suunnitteluvaihe valmis

Lähtökohta
Lempäälän keskusta kehittyy tulevaisuudessa voimakkaasti täydennysrakentamalla. Keskustaa tiivistetään erityisesti rautatieaseman ympärillä ja raideliikenteen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Suunnittelualue rajautuu junaradan ja Tampereentien väliin.

Tavoite
Suunnitelman tarkoituksena on hahmotella vanhan rautatieaseman ympäristön viitesuunnitelma, joka toimii tulevaisuudessa alueen asemakaavoituksen pohjana. Hyvä saavutettavuus ja keskustamainen rakenne ovat alueen kehityksen avaintekijät.

Suunnitelma
Nykyiset virastotalot ja kirjasto siirtyvät radan toiselle puolelle valmistuvaan Lempäälä-taloon. Vanha asemarakennus luo paikan uudelle torille alueen sydämessä. Radan itä- ja länsipuolen kytkeminen eheäksi kokonaisuudeksi on keskustan saavutettavuuden kannalta tärkeää. Suunnitelman joustavuus, rakentamisen vaiheistus ja taloudelliset näkökulmat on otettu suunnitelmassa huomioon. Tiivis korttelirakenne muodostaa tilallisesti rikkaan ja elävän keskustan, joka palvelee koko lähiseutua.