Bjärredin yleissuunnitelma

Avaa slideshow

Sijainti:
Bjärred, Ruotsi
Kategoria:
Kansainvälinen suunnittelukilpailu, aluesuunnitelma
Laajuus:
48 000kem²
Vuosi:
2018
Liikennesuunnittelu:
Ramboll Finland Oy
Tila:
Kilpailu ratkennut
Maisemasuunnittelu:
NOMAJI maisema-arkkitehdit

Bjärredin paikkakunta sijaitsee rannikolla Lomman kunnassa taloudellisesti tärkeällä alueella lähellä Lundia, Malmöä ja Kööpenhaminaa. Yhtenä turvallisimmista ja nopeimmin kasvavista kunnista Ruotsissa, Lomman viehätys perustuu sen hyvään sijaintiin. Bjärredin uusi asuinalue toimii suunnannäyttäjänä ekologisesti rakennettujen ympäristöjen kehityksessä. Ehdotuksen keskeisinä tavoitteina on ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja tuoda tämä osaksi alueen asukkaiden arkea. Ehdotus yhdistää Bjärredin nykyisen keskustan ja läheisen Borgebyn kaupunkirakenteet yhdeksi eheäksi alueeksi. Ehdotus muodostuu kahden verkoston muodostamasta kokonaisuudesta: viheralueiden ja luontoyhteyksien sekä rakennetun ympäristön ja asutuksen verkostoista. Suunnitelma luo rikkaan ja tasapainoisen perustan alueen asukkaille ja luonnon monimuotoisuudelle. Alueen keskellä sijaitseva keskuspuisto, Ängsplatsen, tarjoaa avoimen julkisen viheralueen kaikille Bjärredin asukkaille uuden asuinalueen sydämessä.